فارس بخاران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۱ تأسيس و ثبت گرديد. هدف از تأسيس، ارائه خدمات تخصصي و فني در زمينه طراحي، ساخت، راه اندازي و بهينه سازي صنايع در بخش تأسيسات حرارتي، برودتي، تهيه و تأمين تجهيزات فني موتورخانه هاي بخار، آبگرم، چيلر و ابزربشن بوده است.